DÜZCE BELKA A.Ş.

Gizlilik:
Politikamız

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla DÜZCE BelKA İnsan Kaynakları Anonim Şirketi (“BelKA” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında sizlerin kişisel verilerini özenle işleyerek muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu bilinçle veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde BelKA ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız

KVK Kanunu’nun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek,

Aşağıdaki linklerden Gizlilik Politikalarımız ile ilgili ayrıntılı bütün belgelere ulaşabilirsiniz.

BelKA tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BelKA Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

KVK Kanunu’nun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, BelKA tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

https://duzcebelka.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/img-blog-34-1280x1280.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
AÇIK ONAY

Belgeyi indirmek için tıklayınız...

BELKA KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Belgeyi indirmek için tıklayınız...

BELKA KVKK POLİTİKASI

Belgeyi indirmek için tıklayınız...

DÜZCE BelKA İNSAN KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU

Belgeyi indirmek için tıklayınız...

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Belgeyi indirmek için tıklayınız...