https://duzcebelka.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/is-kulubu-gorsel.png
Düzce'de iş ve işçi bulma sürecine yeni bir sistem...

İş
Kulübü

Düzce'de iş ve işçi bulma sürecine yeni bir sistem kazandıracak proje kapsamında BelKA A.Ş., İŞKUR ve Düzce TSO'dan temsilciler iş bulma ofislerine gelen başvuruları değerlendirecek.

Yüksek genç işsizliği oranları, gençlerin potansiyelinden tam olarak yararlanmama anlamında önemli bir ekonomik kayba işaret etmektedir.

Ülkemizin temel sektörleri, ekonomik yapısı ve konjonktürel durumuna uygun her dönemde uygulanması mümkün olan temel istihdam politikaları değerlendirilerek işsizlik konusunu şekillendirmek mümkündür.

Genç işsizliği sorunu ya da daha genel manada genç işgücü piyasalarında yaşanan sorunlar küresel ve bölgesel düzeyde farklı boyutlarıyla öne çıkmakta ve buna bağlı olarak da gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde az ya da çok sosyal bir sorun olarak görülmektedir.

Genç işsizliği oranları,  hem genel hem de yetişkin işsizlik oranlarının üzerinde seyretmektedir. Gençlerin işgücü piyasasındaki dezavantajlı konumları genç işsizlik oranlarının yüksek olmasında önemli bir etkendir

Yüksek genç işsizliği oranları, gençlerin potansiyelinden tam olarak yararlanmama anlamında önemli bir ekonomik kayba işaret etmektedir.

Gençler; işgücü piyasasının en az deneyimli üyeleri olduğundan, kendilerinden daha kıdemli olan yetişkinlerin işsizliğinin arttığı dönemlerde işten en önce kıdemsizler çıkarıldığından, işsizlikten daha fazla etkilenebilmektedir.

Ayrıca rekabet ortamının zorlu ve standartların yüksek olduğu açık bir ekonomide bu gençlerin uygun işlerini bulmaları, istihdam içinde kalabilmeleri oldukça zor olmaktadır .

Firmaların aradıkları niteliklere uygun eleman bulmakta sıkıntı çekmeleri açık işler ve iş arayanlar arasında niceliksel bir denge olsa bile beceri uyumsuzluğu nedeniyle işlerin doldurulamamasına neden olmakta ya da kişilerin kendi niteliklerine uygun olmayan işlerde istihdam edilmelerini beraberinde getirmektedir.

Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. olarak toplumsal hatta evrensel boyutta olan işsizlik sorununun azaltılmasında rol almak ve çözümüne kısmi katkı sağlamak amacıyla Düzce Valiliği, İŞKUR ve TSO paydaşlığı ile başlatmış olduğu İŞ KULÜBÜ PROJESİ, sorunun çözümüne katkı sağlamak amacına hizmet etmektedir.

İstihdam alanları oluşturmak, yeni iş imkanları sağlamak ülkemizin ve şehrimizin yöneticilerinin temel amaçlarından biridir. Düzce BelKA A.Ş., dezavantajlı gruplar içinde yer alan, çalışma hayatına atılma hedefinde olan gençleri ve kadınları hedef kitlesi olarak belirlemiş, iş arama teknikleri ve iş arama sürecinde olası hataları önlemek maksatlı iş kulübünde çalışmalarına başlamıştır.

İş arama sürecinde kişinin kendini ve beklentilerini doğru tanımlayamamasından, hayal ettiği işe erişimde gerekli donanıma sahip olmamasından kaynaklı sorunları ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.

İş kulübüne müracaat eden kişi, beklentilerini tanımlama sürecinde İŞKUR ve Düzce BelKA A.Ş. çalışanı olup alanında eğitimler almış uzman arkadaşlarımız tarafından 5 günlük bir eğitim programına tabii tutulmaktadırlar. Bu eğitim sürecinde iş arama teknikleri, mülakat yöntemleri ve hedef belirleme destek eğitimleri verilmektedir. Kişi hedefini doğru tanımlayıp, bu hedef için gerekli eksiklerini tespit ettikten sonra ihtiyaç duyduğu eğitimler şehrimizde belgelendirilmiş eğitimler veren  kurumlarla yapılan anlaşma gereği ücretsiz olarak eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu süre içerisinde, eğitim tamamlanana kadar paydaşımız olan İŞKUR tarafından eğitim aldığı süre boyunca eğitim ücreti de ödenmektedir. İŞKUR iş arama portalına resmi erişim yetkisi olan çalışanlarımız, bu süreç tamamlandıktan sonra işveren tarafından bildirilmiş işlere yönlendirilmekte ve işe yerleştirme süreci tamamlanana kadar iletişim halinde olmaya devam etmektedir.

Kişinin kendini ve beklentilerini doğru tanımlama sürecinde, ne istediğini ve ne yapabileceğini tanımlayan kişi çalışma hayatında daha verimli çalışmakta ve gelişen özgüveni ile işe ve hayata dair motivasyonu artmaktadır.

İş kulübü, 27.12.2019 tarihinde açılmıştır. İş arama sürecine dair danışmanlık hizmeti artan başvuru sayılarıyla ilerlemektedir. Bu süreçte vasıflarına uygun işe yönlendirilmiş, olumlu görüşme gerçekleştirerek işe başlamış, görüşmeler sonucunda eğitim programlarımıza katılım onayı almış kişi sayıları da aşağıda verilmiştir. Eğitim programlarımızın zaman takvimi hazırlanmakta olup katılımcılar aşamalı olarak programa dahil edileceklerdir.

8324 Kişi

TOPLAM BAŞVURU SAYISI

8324 kişi

GÖRÜŞÜLEN KİŞİ SAYISI

6000 Kişi

İŞE YÖNLENDİRME YAPILAN KİŞİ SAYISI

2583 Kişi

İŞE BAŞLAYAN KİŞİ SAYISI

375 Kişi

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA DAHİL OLANLAR

420 Kişi

İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİNE KATILMAK İSTEYEN KİŞİ SAYISI
Adres
Kültür Mahallesi Spor Sokak
Belediye İş Merkezi No:6/109
Merkez / DÜZCE
Telefon
0380 525 01 25
Faks
0380 525 01 00