HİZMETLERİMİZ

Eğitimler

Bir ülke için şüphesiz en önemli zenginliği, yetişmiş insan gücü oluşturmaktadır.

https://duzcebelka.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/img-portfolio-04-1280x1280.jpg

Düzce BelKA A.Ş., tüm çalışanlarına ihtiyaç duyulan mesleki yeterlilik eğitimlerini ve çalışma hayatının düzenlenmesi adına gereksinim duyulan kişisel gelişim eğitimlerinin konunun uzmanları tarafından verilmesini sağlar. 

Çalışanlarımızın görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere verilen planlı eğitim etkinlikleri olarak tanımlanabilecek hizmet içi eğitim, günümüzde giderek daha önemli hale gelmektedir. Dünyada yaşanan yoğun rekabet, bilgi ve teknolojideki hızlı gelişmeler, hizmet öncesi eğitimle alınan bilgilerin zamanla iş ortamında yetersiz kalmasını doğurmuştur. Bu durum, hizmet içi eğitimin gerekliliğini ortaya koymuştur. İşgörenlere işin ve iş yerinin gerektirdiği eğitimi vermek, emeğin ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının yanında, ülke kaynaklarının da israf olmasını önleyecektir.

Düzce BelKa A.Ş. olarak her bir çalışanın yılda en az 40 saatlik eğitim almasını sağlıyoruz.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image