Tek faaliyet alanımız
İnsan Kaynaklarıdır

İnsan Kaynakları yönetiminin amacı, nitelikli insan kaynakları çalışanları sağlamaktır. Bilindiği gibi günümüzde iş hayatı rekabette öne geçmek amacıyla insan kaynaklarına büyük yatırım yapmaktadır. Bu nedenle nitelikli insan kaynakları çalışanlarına olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Düzce BelKA A.Ş., insan kaynaklarının bütün işlevlerini ve iş hayatının beklentilerini bilen donanımlı kişiler oluşturmak amacıyla kurulmuştur.
İnsan Kaynakları Planlaması
İşletmede çalışacak işgücünü, nitelik ve nicelik yönünden belirli bir düzen içinde sağlamaktır.
İşgören Bulma ve Seçimi
Kurumların performansını doğrudan etkileyen en önemli insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinden biridir.
İnsan Kaynağı Geliştirme
Stratejik bakış açısına sahip olmayı ve stratejik planlama becerilerini geliştirmeyi öncelikliyoruz.
Değerleme ve Ödüllendirme
Performans ihtiyaçlarını ortaya koyuyor, sonuçlara ilişkin kararları verip insan kaynakları seçim ve yerleştirme kararlarına ilişkin bilgi üretiyoruz.
Endüstriyel İlişkiler
İnsan Kaynaklarının kullanımı ve dağılımını etkileyen, işgücüne bağlı olan ilişkileri inceleyip değerlendiriyoruz.
Güvenlik ve Sağlık
İş gücünün etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan insan kaynakları yönetimimizin odak noktalarından biridir.