HİZMETLERİMİZ

İnsan Kaynakları
Yönetimi

Günümüzde insan kaynakları için tek gerçek var; ‘global’ düşünmüyorsan, kaybetmeye mahkûmsun.

https://duzcebelka.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/img-portfolio-04-1280x1280.jpg

Global yetenek değişkenleri büyüdükçe ve uluslararası yetkinlikler işin içine girdikçe global insan kaynakları ağı da önemli hale geliyor.

İnsan kaynaklarının dünya çapında iş yapan firmaların performanslarının geliştirilmesindeki rolünü anlamak bu ağla birlikte daha kritik bir öneme kavuştu. Haliyle insan kaynakları da artık global düşünmek ve global insan kaynakları uygulamalarını takip ederek bunları yerele adapte etmek zorunda…

Tüm sınırların kalktığı iş dünyasında Düzce BelKA A.Ş., insan kaynaklarının nasıl global düşüneceğini, hangi süreçleri globalleştirerek, hangi süreçlerin yerel kalmasını sağlayacağını bugünden planlayan bir yapıya sahiptir.

1800’li yılların sonunda sanayi devriminin sonuçları ile birlikte ortaya çıkan fabrikalaşma ve üretim süreçleri, insan kaynakları yönetimini bir uzmanlık alanına çevirmiştir.

İnsan kaynakları öğrenilmesi gereken bir uzmanlık alanıdır ve işletme biliminin alt konularından bir tanesidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi, şirketin amacını ve stratejisini belirlemek ile başlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi, bir şirketin tüm çalışanlarının, bilgi, deneyim, yetenek, karakter ve performanslarıyla beraber ortaya koydukları tüm işlerin toplamıdır.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

İnsan Kaynağı Yönetimini
3 temel başlık altında inceleyebiliriz

1- İşe alım: Doğru pozisyon için doğru kişiyi işe almak bir şirket için en kritik işlerden bir tanesidir.

2- Performans Yönetimi: İyi çalışanı işe almak yetmez, aynı zamanda bu çalışandan verim almakta gereklidir. Buna ‘’Yetenek yönetimi” denebilir.

3- Personel Yönetimi: İnsan Kaynakları Yönetimi’nin karanlık tarafıdır denebilir. Özlük bilgilerinin tutulması, izinlerin takvimlerin yönetimi, maaş/avans yönetimi, bordrolama ve hepsi için imzalı belgeler almak gibi yapılması gereken işler bütünüdür