DÜZCE İŞ KULÜBÜ NİSGEM iLE GÜÇLENİYOR.

2 Ekim 2020

Nitelikli iş gücü ve ara eleman ihtiyacının karşılanmasında Düzce bir merkez haline geliyor.

 

Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve BelKA İnsan Kaynakları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Azap ; Düzce’ mizde nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda büyük bir talebi karşılayacak ve  2021 yılında başlayacak olan Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (NİSGEM) proje bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan, Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi proje alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Düzce İş Kulübü olarak desteklediğimiz ; ülkemizin vizyonunu ulusal hedefler ve sektörel talepler doğrultusunda güçlendirerek, kalkınmadaki en önemli unsur olan çalışan insan gücünün daha nitelikli hale getirilmesi, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması sebebiyle kurulan ; ilimizde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların temininde güçlük çektiği nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi ve ” nitelikli istihdam ve strateji geliştirme ” amacı ile kurulan NİSGEM Düzce’de ve Türkiye’de bir İLK olma özelliğini taşıyor.
70 ayrı dalda gerçekleştirilen mesleki eğitim kursları, ve sonrasında Mesleki Yeterlilik Belgelerinin verilmesi, çalışanların niteliklerinin arttırılmasına yönelik seminerler, Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilerek ;  metal, ahşap, lojistik, makine, inşaat, haberleşme, ulaşım, elektrik ve daha birçok alanda Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendireceği çalışma ile uzmanlık seviyesinde mesleki eğitimler verilecektir. Çağımızda, bilgi ve teknolojiye dayalı nitelikli mal ve hizmet üretebilmesi, önem arz etmektedir. Tarafların nitelik ve beklenti anlamında uyuşmamasından kaynaklanan kalifiye eleman açığının artarak devam etmesi, tüm sektörlerde yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması ancak nitelikli mesleki ve teknik eğitimli ara elemanların yetişmesi ile mümkün olabilecektir. Her yeni gün sanayi alanında büyümek için büyük adımlar atan, yol kateden ilimizde mesleki eğitim giderek önem kazanmaktadır. Ülkemizde ilk örnek olan bu merkez bölgemize büyük katkılar sağlayacaktır.
Düzce İş Kulübü , NİSGEM işbirliği ile iş dünyasına kazandırılması gereken vasıfsız ve yeterliliği olmayan insan gücünü ; yeteneklerine göre profesyonel iş ortamında çalışacakları, iyi iş alışkanlıkları kazanacakları, meslek seçmede daha doğru ve esnek karar verebilecekleri, sorumluluk duygularını ve liderlik özelliklerini geliştirecekleri ve en önemlisi de kendi başlarına iş yapma ve grup çalışmalarına, iş yerlerine uyum yeteneklerini geliştirecekleri başarılı , mutlu ve ekonomik olarak güç kazanacakları alanlarda çalışarak ekonomiye katkı sağlamaları hedeflenmektedir.
ÖZLÜ, Mesleki ve Teknik Liselerin önemine dikkat çekti.
Proje kapsamında yapılan bilgilendirmeyi proje koordinatörü Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Basri Ulaş’tan alan Başkan Özlü, mesleki ve teknik liselerin önemine işaret ederek, ihtisaslaştırmaların  gerekliliğine vurgu yaptı.