DÜZCE İŞ KULÜBÜ EĞİTİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

29 Eylül 2020

İşgücü İhtiyacı, İstihdam Olanakları ve Alanları Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

Düzce  İŞKUR , Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü ( Belmek ) katılımıyla Düzce İş Kulübü’nde düzenlenen Düzce’de hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ” İşgücü İhtiyacı İstihdam olanakları ve alanları ” çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim seminerinde ;
⭐ İstihdam
⭐ Tarım
⭐ Hizmet
⭐ Sanayi
⭐ Girişimcilik konularında verilen eğitimlerle, istihdamın korunması ve geliştirilmesi önündeki engeller, engellerin ortadan kaldırılması noktasında karşılaşılan sorunlar ele alındı.
Bu bağlamda,
İşe alınacak kişinin işe yerleştirmeyi hızlandıran ”Profillendirme ” faktörü incelendi.
⭐ Genel Ekonomik Güçlükler
⭐ İşletmelerde Kurumsal Kültür
⭐ Endüstriyel İlişkiler
⭐ İşgücü Piyasasının çeşitliği
⭐ Eşleştirme Sorunu
⭐ Talep – Arz – Uyum
⭐ İşgücü piyasasının yönelimlerinin tespiti
⭐ İşgücü Piyasasının arz yönünün analizi
⭐ İşgücünün arz ve talep yönünün uyumlaştırılması
ve nitelikli iş gücünün önündeki engeller ve bu kapsamda alınması önerilen kararlarla istihdamın korunması ve geliştirilmesi maksadıyla etkin politikalar geliştirmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Düzce İş Kulübü işgücü piyasası ana temasında ,
mevcut kaynaklar ile destek kaynakların birleştirilmesi neticesinde aranan nitelikli iş insanını işgücü dünyasına kazandırmayı hedeflemiş,
” İş sektöründe ne yaparsam en doğru çalışan ile işvereni biraraya getirebilirim” sorusunun doğru cevabıyla , politika oluşturma amaçlı ihtiyaç analizini gerçekleştirmiştir.