TANITIM VE REKLAM İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

24 Temmuz 2020
Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Anadolu Lisesi arasında Tanıtım ve Reklam İş birliği Protokol Sözleşmesi imzalandı.
Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan ve Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Anadolu Lisesi Müdürü Osman Kutlu’ nun imzalamış olduğu Tanıtım ve Reklam İş birliği Protokol sözleşmesi ile;
Düzce’nin nitelikli iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan kalifiye teknik insan gücünün en etkin olduğu alan olan Ortaöğretim Mesleki ve Teknik eğitimi destekleyerek gençlerimizin hayatlarına katkıların artırılması hedeflemektedir.
İhtiyaç duydukları destek eğitimleri henüz mesleki eğitimleri devam ederken verilerek bu sayede iş hayatındaki başlangıç noktasında; iş ve sektörle buluşma, yeni iş sahalarında buluşarak gençlerin motivasyon, adaptasyon , kariyer planlama ve hedef konusunda yön vermek sosyo-duygusal becerilerinin geliştirilmesi yoluyla istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır.
Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan gençlerimiz mesleklerinde iş başı yaptıktan sonra Düzce ekonomisine önemli katkılar sunacaklar.
Nitelikli iş gücünde kalifiye elamanlar yetiştirilmesi , işsizliği azaltıcı ve istihdam artırıcı politikalar uygulanması yalnızca Düzce’ yi değil bölgemizi ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirmektedir.
Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş olarak yapacağımız iş birliklerimizle, nitelikli istihdamda ihtiyaç duyulan her kesimde Düzce ve bölgesel istihtamda belirlenen meslekler dahilinde motivasyon, planlama ve etkili iş arama teknikleri ile eğitimler verilecek olup ; iş arama sürecine ve istihdama etkilerinin izlenmesi ve sonuçların raporlanması çalışmaları devam edilecektir.
Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş., çağdaş ve stratejik yaklaşımları ile çalışanların yeteneklerini geliştirmeyi ve yaratıcı bir kurum kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.
Sertifika Programlarımız ile; iyi eğitim almış, nitelikli ve şirket kültürüne uygun çalışanları bünyesinde bulundurmak şirketler için büyük önem arz etmektedir.
Mesleki Eğitimlerimiz ile; çalışanların başarılı bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, kalifiye personel yetiştirmek için çalışıyoruz.
İş arayanlara rehber olmak için kurumsal bir yapılanma oluşturduk. Düzce’nin istihdam gücünü yönetiyor ve yükseltiyoruz.
Uzmanlığı ön planda tutan kurumsal bir yapı ile gerek çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek, gerek vatandaşlarımıza iş imkanları oluşturmak gerekse de büyüyen sanayimize istihdam sağlamak için çalışıyoruz.
ÇALIŞAN, ÜRETEN, İSTİKRARLI BÜYÜYEN DÜZCE İÇİN..