Düzce Ticaret Ve Sanayi Odasında İş Hukuku Eğitimi Gerçekleştirildi

26 Mayıs 2023

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası & ABİGEM DM İşbirliğiyle, Avukat Şevval Ebrar Acar’ın sunumuyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda İş Hukuku Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime BelKA İnsan Kaynakaları Yönetim Ofisi ekibimizden Nebahat AKSAN ve ÜnsaL DOĞAN katılım sağladı.
Eğitim programında; Kapsam, tanım ve genel hükümler, işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyerini bildirme, eşit davranma ilkesi, işyerinin devri, İş Sözleşmesi Türleri, belirli süreli iş sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesi, kısmi süreli iş sözleşmesi, geçici iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışma, deneme süreli iş sözleşmesi, takım sözleşmesi, İş Sözleşmelerinin Feshi, bildirim süresi, feshin geçerli veya haklı sebebe dayandırılması, çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi, fesih bildiriminde itiraz ve usul ücret, ücretin ödenmesi, ücret kesme cezası, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, çalışma sürelerine ilişkin düzenlemeler, fazla çalışma, telafi çalışması, denkleştirme, çalışma süresinde sayılan haller, ara dinlenmesi, gece çalışması, analık halinde çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatiller, İdari ceza hükümleri, örnek yargıtay kararları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.