İÇ KONTROL EĞİTİMİ VERİLDİ

24 Ekim 2021

Düzce Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ile gerçekleştirdiği eğitim seminerleriyle personel hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik seminerler sürüyor.

Düzce Belediyesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde uygulanmakta olan İç Kontrol Standartlarına yönelik başlattığı çalışma ile belediye birim müdürlükleri tarafından görevlendirilen personellerine yönelik eğitim düzenledi.

Meclis Toplantı Salonunda, İç Denetçi Hakan Yasin Özdemir tarafından sunum şeklinde gerçekleştirilen eğitimde, İç Kontrolün Temel Unsurları, İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar, Kamu İç Kontrol Standartları Bileşenleri, Kontrol Ortamı Standartları, Risk Değerlendirmesi Standartları, Kontrol Faaliyetleri Standartları, Bilgi ve İletişim Standartları, İzleme Standartları konularında bilgiler aktarıldı.

İlki gerçekleştirilen eğitim, planlanan periyotlar eşliğinde sürdürülerek, elde edilecek veriler neticesinde gerek vatandaş odaklı gerekse de birimler arası hizmet kalitesinin daha da artırılması öngörülüyor